This is default featured slide 1 title

Transport statkami o gigantycznych rozmiarach

Wysyłka produktów, notorycznie nadzwyczaj wielkich, z jednego położenia w drugie, od wieków stanowił pokaźną komplikację. Tym była większa, im dystans a także rozmiar ładunku był

Statki jako niezbędny obiekt przy dalekich podróżach

Od samych początków cywilizacji, jedną spośród najważniejszych kwestii, jaka była stale ogromnie doniosła, była ta związana z pokonywaniem odległości. Już ludzie w starożytności przywiązywali do

Rosnąca liczba dużych statków na szlakach żeglugowych

Transport ładunków, nierzadko bardzo dużych, z jednego miejsca w drugie, od zawsze stanowił spory problem. Tym większy, im odległość i wielkość ładunku większa. Wraz z

Statki jako podstawowe środek transportu

Od samych początków cywilizacji, jedną z najważniejszych kwestii, jaka była zawsze niezwykle istotna, była ta związana z przemieszczaniem się. Już starożytni przywiązywali do tego ogromną

Statki zajmujące się połowem ryb

Oprócz takiej roli, jak przewóz pasażerów, czy ładunków statek często pełni rolę jednostki służącej do połowu. Rybołówstwo to branża bardzo szeroko rozwinięta, gdyż zapotrzebowanie na

Przewożenie ludzi i ładunków w żegludze promowej

Jednym z typów statku może być jednostka do przewozu pasażerów i towarów określana mianem promu. Tak jest bowiem, że wiele promów jest przystosowanych zarówno do

Okręty bojowe nazywane lotniskowcami

Jedną z dużych jednostek pływających okazuje się być klasa okrętów określana mianem lotniskowców. Jest to rodzaj statków przystosowanych do prowadzenia wszelkiego rodzaju zadań militarnych, włącznie

Typy statków współczesnych i dawnych

Statki są dosyć skomplikowanymi maszynami, co doskonale obrazuje przykład podziału na poszczególne typy. Obecnie możemy wyszczególnić cztery podstawowe grupy statków współczesnych. I tak statki pasażerskie

Rodzaj statku nazywanego wahadłowcem

Przemierzane odległości i długie rejsy niektórych statków budzą respekt. Ale czymże są w porównaniu ze statkami kosmicznymi? Wynoszenie ludzi na orbitę okołoziemską, czy jeszcze dalej

Brytyjski liniowiec Queens Mary 2

Obecnie niektóre statki pływające po wodach budzą nasz podziw ze względu na swoje ogromne rozmiary. Do tych największych bez wątpienia należą transatlantyki. Dzisiaj nie ma

Duży statek wycieczkowy nazywany transatlantykiem

Transatlantykiem nazywamy statek pasażerski poruszający się po określonych liniach żeglugowych. Ta ogromna jednostka została wyparta przez statki, które dzisiaj nazywamy wycieczkowcami. Ich rejsy przebiegają na

Podstawowe elementy składowe statku

Tradycyjnie statek składa się z poszczególnych elementów, które noszą swoje nazwy. W nomenklaturze morskiej, czy też marynarskiej zaczynamy od przedniej części kadłuba, najczęściej zbliżonej do