Rola statków transportowych w drugiej wojnie światowej

Druga wojna światowa była w dziejach świata wydarzeniem bez precedensu. Nie było bowiem do tej pory żadnej innej wojny, która wywołałaby tak ogromne zniszczenia i spustoszenia w tak wielu krajach na całym świecie. Zginęły dziesiątki milionów ludzi, w większości niewinnych cywilów. Rozgrywała się na niemal wszystkich lądach i oceanach na świecie. A jednym z jej najważniejszych, cichych bohaterów były bez wątpienia statki handlowe. Te jednostki, które niczego nie mogły zaatakować, które są wolne i całkowicie bezbronne w obliczu okrętów podwodnych, samolotów i okrętów wroga, odegrały w trakcie tej wojny przeogromną rolę, wręcz nie do przecenienia. To przecież one przewoziły miliony ton wszelkiego rodzaju zaopatrzenia w miejsca, gdzie było ono najbardziej potrzebne. Mnóstwo zaopatrzenia trafiło do Rosji, która dzięki dostawom z Anglii i Stanów Zjednoczonych tysięcy ton sprzętu bojowego w postaci samochodów, czołgów, samolotów czy armat, oraz jeszcze większej ilości surowców, mogła skutecznie bronić się przez Niemcami. A potem jeszcze większe ilości zaopatrzenia krążyły ze Stanów Zjednoczonych do Europy w ramach wsparcia sojusznika i przygotowywanej inwazji, a także po Oceanie Spokojnym, gdzie trwały zaciekłe walki z Japończykami. Statki handlowe ginęły często, ale i tak płynęły dalej wioząc na swoich pokładach nadzieję na to, że uda się wygrać tę wojnę.

Transport przez Arktykę

Zmieniające się z upływem lat warunki klimatyczne na Ziemi, już nie raz wpływały w istotny sposób na funkcjonowanie zamieszkujących ją stworzeń. Jeszcze przed człowiekiem, jak niemal wszyscy chyba wiedzą, na naszej planecie dominowały dinozaury, które w wyniku zmian klimatycznych całkowicie wyginęły. Krótkie epoki lodowcowe, już za czasów, gdy na Ziemi poruszali się nasi praprzodkowie, sprawiły, ze wyginęły tysiące gatunków zwierząt, które nie potrafiły się przystawać do zmian. Obecnie też mamy do czynienia z istotnymi zmianami i to w dodatku wywołanymi w znaczący sposób przez działalność człowieka. Dokonujące się bowiem ocieplenie jest ewidentnie wywołane przez naruszenie równowagi biologicznej. Jego skutki objawiają się powoli, ale nieuchronnie. Sprawia, że topnieją lodowce, a morza i oceany, które przez setki i tysiące lat były skute lodem, topnieją i umożliwiają to, aby wpłynęły na nie statki i to coraz częściej bez asysty lodołamaczy. W ten właśnie sposób staje się dostępna w coraz większym zakresie północna droga morska, która wiedzie wzdłuż północnych wybrzeży Rosji, aż do krajów dalekiego wschodu. Ta droga jest o wiele krótsza niż tradycyjna, wiodąca przez Ocean Indyjski i kanał Sueski. A w dodatku bezpieczniejsza, bo nie ma tam piratów, którzy uprzykrzają życie armatorom, szczególnie w rejonie Somalii.

Główne szlaki transportowe

Już od czasów starożytnych ludzie transportując towary i rozwijając handel, tworzyli mimowolnie szlaki handlowe, które przebiegały możliwie najbardziej korzystnymi drogami. Miały one ogromne znaczenie dla tych miast, które były na jej drodze, bo wraz ze wzrostem znaczenia danego szlaku, rosła też siła i bogactwo miast, przez które przechodziły. Z upływem czasu, z upływem rozwoju technicznego i skalą przewozów, równie istotne, a nawet ważniejsze niż lądowe szlaki, stały się te, które wiodły drogami morskimi od portów załadunkowych, do portów przeznaczenia, czyli przede wszystkim miast Europy, która była hegemonem na świecie przez długie lata. Statki wszystkich ważniejszych krajów w Europie, takich jak Hiszpania, Anglia, Portugalia, Holandia czy Francja krążyły po wszystkich ocenach i morzach świata przewożąc tysiące ton towarów. Główny szlak transportowy wiódł w tamtych czasach wzdłuż wybrzeży Indii, potem brzegami Afryki, aż do Europy. Postęp technologiczny sprawił, że po wybudowaniu w Egipcie kanału Sueskiego, droga ta uległa ogromnemu skróceniu, bo nie trzeba już było opływać całej Afryki. Dalsze dążenie do ulepszenia szlaków, doprowadziło do wybudowania kolejnego wielkiego kanału, tym razem w Ameryce, a dokładnie w Panamie. Ten kanał także odegrał ogromną rolę, bo także przyczynił się do wielkiego skrócenia drogi z oceanu Spokojnego na Atlantyk.

Najważniejsze statki świata

Od kiedy światem zaczął rządzić przemysł i priorytetem dla każdego kraju jest jak najszybszy i jak najbardziej przy tym zrównoważony rozwój gospodarczy, jednym z istotnych problemów, przed którym stanęły niemal wszystkie państwa, stało się zaopatrzenie własnej gospodarki w surowce, które są niezbędne do jej funkcjonowania. Problem ten w różnym stopniu dotknął różne kraje. Wraz z rozwojem gospodarek i zmianami w stylu życia ludzi wzrosło ogromnie zapotrzebowanie na paliwa, w szczególności na ropę naftową służącą do napędu silników i wytwarzania benzyny, niebiednej do napędzania coraz większej liczby aut, jakie każdego roku pojawiają się na drogach. Ten problem dotyka większość krajów i sprawił, że te nieliczne państwa, które są zasobne w ten surowiec stały się nagle bardzo bogate. A surowiec z tych krajów trafia do odbiorców ostatecznych na dwa podstawowe sposoby. Jeden to transport rurociągami. Jeśli to jest niemożliwe ze względów geograficznych(odległości rzędu tysięcy kilometrów i to na innym kontynencie) czy politycznych ( rurociąg musiałby przebiegać przez tereny niesprzyjanych i niestabilnych sąsiadów) to odbywa się to drogą morską. Do transportu ropy używa się wtedy największych i uznawanych za najważniejsze statki świata tankowców. Zdecydowana większość tych statków jest ogromna. Długość ponad trzysta metrów nie robi w tej kategorii statków większego wrażenia.

Rodzaje statków transportowych

Morze od najdawniejszych czasów jest czymś, co niezmiennie przyciąga ludzi. Od zawsze sprawiało, że ludzie marzyli o podróżach przez jego bezkresne przestrzenie, wyobrażając sobie co też ich czeka gdzieś tam daleko. Początkowo żegluga była ograniczona, ze względu na mizerny poziom, jaki reprezentowały ówczesne statki. Nie pozwalały one na zbytnie oddalanie się od brzegu. Z czasem żegluga i okręty ulegały ulepszeniu i człowiek mógł porywać się na dalsze podróże. Aż do momentu, gdy na tyle opanował konstruowanie mocnych jednostek, że potrafił opłynąć świat dookoła. To sprawiło, że rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości, w której statki zaczęły odgrywać ogromną rolę, ze względu na to, że to właśnie na pokładach statków transportowych wszelkiego rodzaju podróżują w różnych kierunkach wszelkiego rodzaju dobra i towary. Obecnie flotylle statków wyspecjalizowały się i są osobne statki do wożenia dóbr przemysłowych, do których zaliczają się wszelkiej maści kontenerowce. Do wożenia towarów ciężkich i jednolitych używane są masowce, wożące rudy miedzi, węgiel brunatny i kamienny. A ropę wożą gigantyczne tankowce. Są też specjalne statki do wożenia samochodów, gdzie na jeden taki statek może wejść nawet tysiąc pięćset samochodów. A oprócz tych statków, jest jeszcze wiele mniejszych, ale równie istotnych statków specjalistycznych, jak choćby lodołamacze, holowniki, czy statki do przewozu zwierząt.